การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการวันแรก
[เอกสารแนบ]
        วันที่ 24 เมษายน 2565 ชสอ. รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการวันแรก โดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้สมัคร ณ สำนักงาน ชสอ.
        การรับสมัครในปีนี้ ชสอ. ได้มีการปรับกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 เนื่องจากยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องกำหนดให้เฉพาะผู้สมัครเท่านั้นที่จะเข้ามาภายในพื้นที่รับสมัครของ ชสอ. และกำหนดยื่นใบสมัคร ระหว่างวันอาทิตย์ ที่ 24 - วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 24 เม.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM