ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงานด้านสินเชื่อของ ชสอ.
        วันที่ 1 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายกิตติ์ เกิดโสภา นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ร่วมต้อนรับ นายนินนาท พัฒนวิบูลย์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงานด้านสินเชื่อของ ชสอ. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสหกรณ์ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 01 เม.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM