พิธีเเปิดการอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน” จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก
        เมื่อวันที่  26 มีนาคม 2565 นายสามัคคี เดชกล้า รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน” จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการของ ชสอ. ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จากสหกรณ์สมาชิกจำนวน 97 คน 41 สหกรณ์ เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง การดำเนินงานของ ชสอ. ต่อไป
         ทั้งนี้ ชสอ. ได้มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวนเงิน 200,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามแผนงานเของเขตพื้นที่ฯ โดยมีนายสถิตย์ชัย วรานนวาณิชย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ เป็นผู้รับมอบ และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีมาให้ความรู้ในการอบรม ณ โรงแรมลองบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
วันที่เขียนข่าว : 26 มี.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM