พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ
        เมื่อวันที่  26 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ  ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการของ ชสอ. ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จากสหกรณ์สมาชิกที่เข้ารับการอบรม จำนวน 97 คน 26 สหกรณ์ เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง การดำเนินงานของ ชสอ. ต่อไป
         ทั้งนี้ ชสอ. ได้มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวนเงิน 200,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามแผนงานเของเขตพื้นที่ฯ โดยมี นายสันติชัย  บัวทอง  ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ เป็นผู้รับมอบ  และได้รับเกียรติจาก นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก
วันที่เขียนข่าว : 26 มี.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM