ชสอ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
        วันที่ 25 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. บรรยายพิเศษ การจัดโครงการ New normal สหกรณ์กับกฎกระทรวงใหม่ และ ยุทธศาสตร์นวัตกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ชสอ. ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จากสหกรณ์สมาชิก จำนวน 95 คน 50 สหกรณ์
 
        ทั้งนี้ ชสอ. ได้มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของเขตพื้นที่ฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอำพัน ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 25 มี.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM