เปิดการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์”
        วันที่ 21 มีนาคม 2565  รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์” โดยมี ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ กล่าวต้อนรับ วิทยากรให้ความรู้โดย นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ สามารถนำไปปรับใช้กับการบริหารสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 307 คน  112 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 21 มี.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM