ชสอ. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก
        วันที่ 19 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก และร่วมเสวนา เรื่อง "สารพันปัญหาการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคปัจจุบัน" โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ  ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการของ ชสอ. ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จากสหกรณ์สมาชิก จำนวน 70 คน 40 สหกรณ์ เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง การดำเนินงานของ ชสอ. ต่อไป
 
        ทั้งนี้ ชสอ. มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของเขตพื้นที่ฯ โดยมีนายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมเดอะเวโล โฮเทล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ ปั๊มแทร๊ค อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว
วันที่เขียนข่าว : 19 มี.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM