พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างโยธาทหารอากาศ จำกัด
        วันที่ 15 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. พร้อมด้วย นายพิทยา ทิพยโสตถิ นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอำพันธ์ กรรมการดำเนินการ นางสาววันทนา บ่อโพธิ์ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ ชสอ.  ร่วมพิธีเปิดป้าย และแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างโยธาทหารอากาศ จำกัด  โดยมี พลอากาศตรี เรวัต ทัตติยพงศ์ ประธานกรรมการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการร่วมแสดงความยินดีกับสหกรณ์
        สหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างโยธาทหารอากาศ จำกัด ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานทางด้านการเงิน ได้เกรดระดับ A  จึงได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำปี 2564 ซึ่งรางวัลดังกล่าวเกิดจากการที่ ชสอ. มีนโยบายที่จะยกระดับการบริหารงานของสหกรณ์ไทยให้มีคุณภาพ  และมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.  ให้กับสหกรณ์สมาชิกที่มีการบริหารจัดการในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและยกระดับความเชื่อมั่นของขบวนการสหกรณ์ต่อภาครัฐ  โดยการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานของสหกรณ์นี้ จะมีการประเมินคุณภาพเพื่อติดตามผลการดำเนินงานทุกปี ถ้ากรณีสหกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชสอ. จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาร่วมกับสหกรณ์เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
diyarbakir escort corum escort denizli escort cankiri escort canakkale escort duzce escort bursa escort burdur escort bolu escort bitlis escort bingol escort
วันที่เขียนข่าว : 15 มี.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM