ชสอ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 และครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)
        วันที่ 6 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายกิตติ์ เกิดโสภา ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 และครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) พร้อมมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการประชาสัมพันธ์โครงการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างยั่งยืน โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกสมาคม สสอป. และคณะกรรมการดำเนินการ รับมอบ ภายในงานมีการบรรยาย ประสบการณ์ LiFe skill ทักษะการใช้ชีวิต  การออม โดยคณะวิทยากรจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ จากนั้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 และครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี 2563 และ ปี 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคาร สฌ.สอ. จังหวัดนนทบุรี
 
       สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ เพื่อจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตาย โดยที่มิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน จนถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสมาชิก จำนวน 6,350 ราย
 
avcilar escort atasehir escort arnavutkoy escort adalar escort edirne escort elmali escort demre escort cigli escort cesme escort cankaya escort
วันที่เขียนข่าว : 06 มี.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM