ชสอ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด
        วันที่ 5 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางจิตรมณี สุวรรณพูล ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด (สอ.สพก.) เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ กรมสรรพากร กรุงเทพมหานคร
        สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ได้จดทะเบียน ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2523  และสำนักงานตั้งอยู่ ณ กรมสรรพากร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 กรมสรรพากรและ สอ.สพก. ได้ย้ายมา ณ เขตพญาไท ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน นับแต่นั้นเป็นต้นมา และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สหกรณ์ฯ ได้ทำการปิดเพื่อปรับปรุงสำนักงานให้เกิดความทันสมัย สวยงาม และอีกทั้งยังได้ยกระดับการให้บริการอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
 
        ชสอ. และสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ ขออวยพรให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด มีความก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป
bursa escort beypazari escort bayrakli escort bayindir escort bala escort ayas escort nigde escort antalya escort alanya escort akseki escort
วันที่เขียนข่าว : 05 มี.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM