พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน - สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด
       วันที่ 4 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. พร้อมด้วย ดาบตำรวจเดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ร้อยตำรวจเอกสุวิทย์ มากด้วง กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการนำโดย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นายนลธวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ สถาบันพัฒนาฯ ชสอ. ร่วมพิธีเปิดป้าย และแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด  โดยมี นายตุลธร ชูแก้ว ประธานกรรมการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยแขกผู้เกียรติ นายสวัสดิ์ อ่อนประชู สหกรณ์จังหวัดพัทลุง นายแพทย์ จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง และคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน และในวันเดียวกันได้เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง สอ.ตำรวจพัทลุง จก.โดยมี ร้อยตำรวจตรี พันธ์ชัย ชัยด้วง ประธานกรรมการ และคณะฯ สอ. สาธารณสุขพัทลุง จก. โดยมี นายสำรวย ชูมี กรรมการดำเนินการ และคณะฯ สอ.ครูพัทลุง โดยมีนายถาวร ขวัญสกุล ประธานกรรมการ และคณะฯ  
 
        สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานทางด้านการเงิน ได้เกรดระดับ A  จึงได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำปี 2564 ซึ่งรางวัลดังกล่าวเกิดจากการที่ ชสอ. มีนโยบายที่จะยกระดับการบริหารงานของสหกรณ์ไทยให้มีคุณภาพ  และมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.  ให้กับสหกรณ์สมาชิกที่มีการบริหารจัดการในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและยกระดับความเชื่อมั่นของขบวนการสหกรณ์ต่อภาครัฐ  โดยการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานของสหกรณ์นี้ จะมีการประเมินคุณภาพเพื่อติดตามผลการดำเนินงานทุกปี ถ้ากรณีสหกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชสอ. จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาร่วมกับสหกรณ์เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 04 มี.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM