พิธีเปิดการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 18 สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่
        วันที่ 3 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์”  รุ่นที่ 18 สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่  โดยมี นายวิทยา ประเทศ ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน และดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ กล่าวต้อนรับ ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 4, 8 - 11 และ 14 - 16 มีนาคม 2565 รวมระยะเวลาในการอบรม  9 วัน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกฎกระทรวง สหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องมีกรรมการซึ่งมีคุณวุฒิหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด อย่างน้อยสามคน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารและกำกับดูแลสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าอบรม จำนวน 117 คน 74 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 03 มี.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM