ชสอ. เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด จังหวัดนนทบุรี
        นายนพดล อินปา รองประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และนายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาฯ เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายชัยวุฒิ มันฑณานนท์ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน โดยมี นายเอนก ล่วงลือ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นายวิทยา ประเทศ รองประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ และเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  พระบิดาสหกรณ์แห่งประเทศไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
วันที่เขียนข่าว : 26 ก.พ. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM