ชสอ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ และพิธีเปิดศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทยและเปิดตลาดซื้อขายสินค้าสหกรณ์ไทย ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
        รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ เพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพีธีวางพานพุ่ม และกล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย กล่าวรายงานโดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จากนั้นได้ทำการเปิดศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย และเปิดตลาดซื้อขายสินค้าสหกรณ์ไทย พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ งานมหกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ มีผู้แทนหน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ องค์กร คณะบุคคล และสหกรณ์ต่างๆ เข้าร่วม นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเสวนา โดยได้เชิญผู้บริหารระดับแถวหน้าของเมืองไทยอย่าง คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง และคุณรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ มาเสวนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจจะฟื้น หรือทรุด สหกรณ์จะหยุดวิกฤติเศรษฐกิจไทยได้อย่างไร” โดยมีคุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ พิธีกรและนักข่าวมืออาชีพ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยการเสวนาดังกล่าวจะพูดถึงเรื่องของปากท้องของชาวบ้าน การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้าโดยใช้ระบบสหกรณ์ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 26 ก.พ. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM