ชสอ. เข้าร่วมงานสังคมสมานฉันท์สร้างวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ย จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
        วันที่  25 กุมภาพันธ์  2565  รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานคณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มอบหมายให้พลตำรวจโท วรวิทย์  ลิปิพันธ์  รองประธานคณะทำงานฯ  เข้าร่วมงานสังคมสมานฉันท์สร้างวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ย จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน กิจกรรมมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และกิจกรรมสร้างความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนากรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 25 ก.พ. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM