ชสอ. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยบริดจสโตน จำกัด
        วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยบริดจสโตน จำกัด โดยมี นายนรงค์ รักสุข รองประธานกรรมการ เป็นประธานและดำเนินการประชุมฯ เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 
        ชสอ. ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยบริดจสโตน จำกัด ที่สามารถบริหารงานสหกรณ์ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีผลกำไร สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงินปันผล และเฉลี่ยคืนได้ตามสัดส่วน สมาชิกมีความพึงพอใจ สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่งสืบไป ณ ตึก 40 ปี บริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด  จังหวัดปทุมธานี
วันที่เขียนข่าว : 25 ก.พ. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM