ชสอ. เข้าร่วมพิธีสงฆ์และมอบแจกันดอกไม้เนื่องในโอกาสพิธีเปิดอาคารสำนักงาน “อาคารเพชรสะพานบุญ” สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
        วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองประธานกรรมการ นายวิทยา ประเทศ กรรมการและเลขานุการ ดาบตำรวจ เดชาวัตร อุ่นสอน นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม พลตำรวจโท วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอำพันธ์ กรรมการดำเนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วมพิธีสงฆ์และมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท) เนื่องในโอกาสพิธีเปิดอาคารสำนักงาน “อาคารเพชรสะพานบุญ” และพิธีเปิดป้ายอาคาร ปลูกต้นไม้ที่ระลึก และร่วมขบวนแห่องค์หลวงปู่มั่นเข้าสู่อาคารเพชรสะพานบุญ โดยได้รับความเมตตาจากพระเมธีวชิโรดม (เจ้าคุณ ว. วชิรเมธี) และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ สสธท. และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ณ อาคารเพชรสะพานบุญ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
        จากนั้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงานสมาคม ประจำปี 2564 ซึ่งปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกเพิ่มขึ้นตามลำดับ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 มีสมาชิก จำนวน 217,950 ราย และตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 5,801 ราย สสธท. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแล้วทั้งสิ้น 6,189,758,669.55 บาท (หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบห้าสตางค์) นับว่าเป็นสมาคมฌาปนกิจแห่งแรกที่มอบเงินสงเคราะห์ต่อศพให้ทายาทได้มากที่สุดในประเทศไทย
        ชสอ. และสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ ขออำนวยอวยชัยให้ สสธท. มีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไป
วันที่เขียนข่าว : 19 ก.พ. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM