พิธีเปิดการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสหกรณ์” ณ สำนักงาน ชสอ.จังหวัดนนทบุรี
       วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสหกรณ์” โดยมี นายวิทยา ประเทศ ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน เพื่อให้มีความเข้าใจถึงสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรการทั่วไปและมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่จำเป็นที่ต้องนำมาใช้กับงานสหกรณ์ และรับทราบข้อแนะนำในการเตรียมแผนงานภายในองค์กร เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับการบริหารสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 261 คน 126 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ.จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 11 ก.พ. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM