พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารสหกรณ์สู่ภาคปฏิบัติ" ณ โรงแรมอุ่นรัก เชียงคาน รีสอร์ท จังหวัดเลย
        เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารสหกรณ์สู่ภาคปฏิบัติ" จัดโดยเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอุ่นรัก เชียงคาน รีสอร์ท จังหวัดเลย โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการของ ชสอ. ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน 50 สหกรณ์ เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของ ชสอ. ต่อไป
 
        ทั้งนี้ ชสอ. มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวนเงิน 200,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของเขตพื้นที่ฯ โดยมี ดร.ณสรวง ก้อนวิมล ประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ เป็นผู้รับมอบ การจัดอบรมในครั้งนี้เขตพื้นที่ฯ ยังได้รับเกียรติจาก พ.จ.อ.ณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษา ชสอ. และทนายความ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ 
1.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์ที่สำคัญ  
2. ประเด็นสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์
3. ประเด็นสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4. ประเด็นสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายทวงถามหนี้
5. การลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์
วันที่เขียนข่าว : 05 ก.พ. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM