พิธีเปิดโครงการสัมมนา "กฎกระทรวงที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานสหกรณ์" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง ณ โรงแรมยูเรเซียชะอำลากูน จังหวัดเพชรบุรี
        เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ นายวิทยา ประเทศ กรรมการและเลขานุการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา "กฎกระทรวงที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานสหกรณ์" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงกฎหมาย กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกรณ์ นำไปปฏิบัติงานสหกรณ์ด้วยความถูกต้อง โดยมี รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. และกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) เป็นวิทยากร พร้อมกันนี้ ชสอ. ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการตามแผนงานของเขตพื้นที่ฯ จำนวน 200,000 บาท โดยมี นายสุรศักดิ์ วาดเขียน ประธานกรรมการ พร้อมด้วย กรรมการดำเนินการ และที่ปรึกษา เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง ร่วมรับมอบ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 114 คน 49 สหกรณ์ ณ โรงแรมยูเรเซียชะอำลากูน จังหวัดเพชรบุรี
วันที่เขียนข่าว : 05 ก.พ. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM