ชสอ. เข้าร่วมการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขหนี้สินครูร่วมกับประธานคณะอนุกรรมาธิการ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N405 อาคารรัฐสภา
        รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขหนี้สินครู ร่วมกับนายปรีดา บุญเพลิง ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอำพัน พลตำรวจโท วรวิทย์ ลิปิพันธ์ กรรมการดำเนินการ นางสาววันทนา บ่อโพธิ์ ที่ปรึกษา นายประสงค์ กระแสพันธ์ ผู้ไกล่เกลี่ย และผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม  เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณ์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาหนี้สินผ่านกระบวนการทางสหกรณ์ ให้คณะอนุกรรมการฯ  ได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครู ทำให้การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการเป็นไปด้วยความรอบคอบ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 405 อาคารรัฐสภา
วันที่เขียนข่าว : 20 ม.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM