พิธีเปิดการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 16 สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก
        รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์”  รุ่นที่ 16 สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก โดยมี นายวิทยา ประเทศ ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน  เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์ ตามประกาศกฎกระทรวง สหกรณ์ขนาดเล็ก ต้องมีกรรมการซึ่งมีคุณวุฒิหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนดอย่างน้อยหนึ่งคน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารและกำกับดูแลสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 6 มกราคม 2565 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 116 คน 81 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 06 ม.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM