ชสอ. เข้าร่วมหารือกรอบความร่วมมือการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
        วันที่ 30 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย  นายวิทยา ประเทศ นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม พลตำรวจโท วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอำพัน กรรมการดำเนินการ เข้าหารือกับ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน เพื่อร่วมกันดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งและปกป้องสิทธิของขบวนการสหกรณ์ แก้ไขปัญหาข้อพิพาทเพื่อให้ข้อพิพาทยุติได้ก่อนขึ้นสู่ศาล ทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาท ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน โดยกรอบความร่วมมือ พัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้มีความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และกิจการสหกรณ์ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยมี ชสอ.เป็นศูนย์กลางโดยทั้งประเทศตั้ง ศก. แล้ว 722 แห่ง
วันที่เขียนข่าว : 30 ธ.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM