ชสอ. ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง บ้านปาล์มไทยพัฒนา อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
        วันที่ 29 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ นายกิตติ์ เกิดโสภา ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ ร้อยตำรวจเอก สุวิทย์ มากด้วง กรรมการ และนางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง บ้านปาล์มไทยพัฒนา อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับสหกรณ์ ให้นักเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ เห็นคุณค่าของการสหกรณ์ที่มีต่อสังคม ร่วมกับ ชสอ.
        โดยมี พ.ต.ท.กิตติเชษฐ์ รักเกต ครูใหญ่ ให้การต้อนรับและพาเดินสำรวจสถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้นายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด นายประพันธ์ ด้วยกาแด ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด  ร.ต.ท.สมศักดิ์ สะอา สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูล จำกัด ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าวด้วย
        ร.ร.ตชด.บ้านส้านแดง สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายที่ 43 มีพื้นที่ทั้งหมด 24 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอน ในระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมนักเรียนทั้งหมด 82 คน นักเรียนชาย 45 คน นักเรียนหญิง 37 คน และครู จำนวน 8 คน บุคลากรอื่น 3 คน
วันที่เขียนข่าว : 29 ธ.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM