ชสอ. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จำกัด
        วันที่ 22 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จำกัด ณ หอประชุมใหญ่อนุสรณ์ 100 ปี ภายในวิทยาการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่เขียนข่าว : 22 ธ.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM