พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรม เรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบของสหกรณ์ตามกฎหมายฟอกเงิน AML/CTPF
        วันที่ 17 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรม เรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบของสหกรณ์ตามกฎหมายฟอกเงิน AML/CTPF พร้อมด้วย นายพิทยา ทิพยโสตถิ นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองประธานกรรมการ นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รศ.ทพ.สุรินทร์ สูอำพัน กรรมการ และนางสาววันทนา บ่อโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ ซึ่ง ชสอ. สนับสนุนงบประมาณการจัดอบรมครั้งนี้จำนวน 200,000 บาท ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 17 ธ.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM