เปิดการอบรม หลักสูตร "การบริหารการเงิน ความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์" จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564
        เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร "การบริหารการเงิน ความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์" จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564 โดยมี ดร.สามัคคี เดชกล้า นายธงชัย พุทธมอญ รองประธานกรรมการ ชสอ. ดาบตำรวจ เดชาวัตร  อุ่นสอน ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนา ดร.เอนก ล่วงลือ นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม กรรมการส่งเสริมฯ ที่กำกับดูแลเขตพื้นที่ฯ และ ร้อยตำรวจเอก สุวิทย์  มากด้วง กรรมการดำเนินการ ชสอ. ในเขตพื้นที่ฯ ภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ของสหกรณ์สมาชิก ซึ่ง ร้อยตำรวจเอก สุชาติ  บัวกิ่ง ประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯ ภาคใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมศรีสุขสันต์ รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
      ทั้งนี้เขตพื้นที่ฯ ภาคใต้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากร นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงิน และนายอนันต์  ชาตรูประชีวิน อดีตผู้จัดการใหญ่ ชสอ. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ให้กับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 125 คน 35  สหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 18 ธ.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM