คณะกรรมการติดตามฯ และผู้บริหารบริษัทการบินไทย จำกัด เข้าพบรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับฟังวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย
        วันที่ 16 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ นายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธานกรรมการ  เข้าพบ นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี คณะกรรมการติดตามฯ และผู้บริหารบริษัทการบินไทย จำกัด เข้าร่วมรับฟังวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย พร้อมนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม  ซึ่งผลสรุปการประชุม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ขอให้สหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้ส่งข้อมูลผลการดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาร่วมกับคณะทำงานของสหกรณ์อย่างเร่งด่วนถึงแนวทางช่วยเหลือสหกรณ์ต่อไป ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กทม.
วันที่เขียนข่าว : 16 ธ.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM