ชสอ. เปิดตัว โครงการตลาดกลาง ชสอ. เพื่อคนสหกรณ์
        ​วันที่ 15 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดโครงการตลาดกลาง ชสอ. เพื่อคนสหกรณ์ โดยมี นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. สหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมและนำสินค้ามาเข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
 
        จากวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49  กำหนดนโยบาย เรื่อง “การพัฒนา ชสอ. ด้านสวัสดิการสหกรณ์สมาชิก  โดยการจัดตั้งตลาดสินค้า Online  เพื่อเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ ให้สมาชิกของสหกรณ์สมาชิกซื้อขายสินค้ากันเองโดยตรง  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์การจัดตั้งสหกรณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกให้มีความกินดีอยู่ดี  เป้าหมายหลัก  เพื่อให้ ชสอ. เป็นองค์กรที่พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์และบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างยั่งยืน
วันที่เขียนข่าว : 15 ธ.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM