ชสอ. ให้การต้อนรับ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการของ ชสอ.
        วันที่ 13 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายกิตติ์ เกิดโสภา ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ นางสาววันทนา บ่อโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับ นายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการของ ชสอ. เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินกิจการ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชิก และศูนย์ IT ชั้น 4  สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 13 ธ.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM