พิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" ผ่านออนไลน์ จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        รองศาสตรจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" ผ่านออนไลน์ จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
        โดย ดร.สามัคคี เดชกล้า รองประธานกรรมการ ชสอ. บรรยาย"การให้บริการเงินกู้ ชสอ." และนายธงชัย พุทธมอญ รองประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย ดาบตำรวจ เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนา ดร.เอนก ล่วงลือ นายโกวิท เกตุงาม นายพรศักดิ์  คุณวุฒิมโนธรรม  และนายทวิช  ศรีสวัสดิ์  กรรมการส่งเสริมฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกำกับ ดูแล เขตพื้นที่ทั้ง 8 เขต รวมทั้ง ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคของสหกรณ์สมาชิกในเขตพื้นที่ฯ เพื่อนำมากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
        ทั้งนี้ ชสอ. ได้มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท  ซึ่งเป็นไปตามแผนงานเของเขตพื้นที่ฯ โดยมี ดร.ณสรวง ก้อนวิมล ประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯ และกรรมการเขตพื้นที่ฯ เป็นผู้รับมอบ การจัดอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า 90 คน
วันที่เขียนข่าว : 10 ธ.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM