ชสอ. มอบเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี
        วันที่ 3 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี และมอบของที่ระลึกขอบคุณ ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ที่ให้การต้อนรับและเอื้อเฟื้อสถานที่จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ชสอ. เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก และสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติและรับมอบ ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด
 
        ด้วยในช่วงเดือนตุลาคม 2564 มีพื้นที่ในหลายจังหวัดได้เกิดภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนต้องอพยพจากที่อยู่อาศัย และต้องการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ชสอ. ในฐานะศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ ตระหนักในปัญหาของเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ ด้วยความห่วงใยสหกรณ์ออมทรัพย์และสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ จึงขอมอบเงินให้กับสหกรณ์เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นนำไปช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ พิษณุโลก นครสวรรค์ และจังหวัดอื่นๆ สหกรณ์ละ 10,000 บาท จำนวน 37 สหกรณ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 370,000 บาท โดยในวันนี้ ชสอ. ได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 6 สหกรณ์ๆ ละ 10,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 
 
       ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านข้ามพ้นวิกฤตนี้ และกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
 
วันที่เขียนข่าว : 03 ธ.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM