พิธีส่งมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 จังหวัดสระแก้ว
       เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก และสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมี พันตำรวจเอก ฐาปนนท์ หนองพงษ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 เป็นผู้รับมอบ ในปี พ.ศ. 2563 ชสอ. ได้ดำเนินการสนับสนุนการสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ จำนวน 1 อาคาร ได้แก่อาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มูลค่า 550,000 บาท นอกจากนี้ ยังมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา จำนวน 30,000 บาท และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 150 คน
 
       ชสอ. ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นจำนวน  26  อาคาร งบประมาณในการก่อสร้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 12,815,053.- บาท เพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับสหกรณ์ เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ เพื่อให้สังคมได้เห็นคุณค่าของการสหกรณ์ที่มีต่อสังคม และเพื่อให้สหกรณ์สมาชิกมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับ ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 02 ธ.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM