เข้าร่วมชี้แจงเพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
        วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์วิศิษย์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ นายณฐกร แก้วดี ที่ปรึกษา และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมชี้แจงเพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (พลโท วีระ วงศ์สรรค์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 11,080 คน เป็นผู้เสนอ)  ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 01 ธ.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM