สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการ เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.
        วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายกิตติ์ เกิดโสภา ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับ นายถาวร จันทร์กลํ่า รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการ เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. จำนวน 10 คน  เรื่อง การบริหารเงินและการลงทุนของ ชสอ. โดย นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้และเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อไป ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 30 พ.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM