พิธีปิดการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 13 สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่
        วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวปิดการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์”  รุ่นที่ 13 สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11, 15 - 18 และ 22 - 24 พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลาในการอบรม  9 วัน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกฎกระทรวง สหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องมีกรรมการซึ่งมีคุณวุฒิหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด อย่างน้อยสามคน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารและกำกับดูแลสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       
        ทั้งนี้ ชสอ. ขอบคุณคณะวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 84 คน ที่ให้ความร่วมมือทำให้การจัดอบรมในครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี
วันที่เขียนข่าว : 24 พ.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM