บรรยายพิเศษ แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง "การบริหารเงินลงทุนของสหกรณ์"
         วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ ชสอ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง "การบริหารเงินลงทุนของสหกรณ์" โครงการอบรมบุคลากร ประจำปี 2564 จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจการบริหารเงินลงทุนของสหกรณ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสหกรณ์สู่ความสำเร็จภายใต้บริบทของสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 30 คน
วันที่เขียนข่าว : 21 พ.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM