ประชาพิจารณ์ออนไลน์ “การให้สิทธิ์ของสมาชิกสหกรณ์ถอนหุ้นคืนบางส่วน”
       วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เปิดประชาพิจารณ์ออนไลน์ “การให้สิทธิ์ของสมาชิกสหกรณ์ถอนหุ้นคืนบางส่วน” โดยมี นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม กรรมการดำเนินการ และนายณฐกร แก้วดี ที่ปรึกษา ชสอ. เป็นผู้ดำเนินรายการ และเปิดเวทีให้สมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น  โดย ชสอ. จะนำข้อสรุปในวันนี้เสนอต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ในนามของขบวนการสหกรณ์ต่อไป ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 19 พ.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM