ชสอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด
       วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ นางสาววันทนา บ่อโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. เรื่องการบริหารงาน และการบริหารเงินของ ชสอ. เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารเงินทุน เทคนิคการลงทุน การบริหารจัดการทั่วไปของ ชสอ. รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมาย และศูนย์ IT ชั้น 4 สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 19 พ.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM