รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
        วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบัวงาม พระอารามหลวง ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ สหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,674,774 บาท
 
        ขออานิสงส์แห่งผลบุญ จงอภิบาลทุกท่านให้ปราศจากสรรพทุกข์ ภัยพิบัติ โรคาพาธ ยุปัทวันอันตรายทั้งหลายทั้งปวง และดลบันดาลให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดจนประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
วันที่เขียนข่าว : 13 พ.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM