พิธีเปิดการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 13 สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่
        วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์”  รุ่นที่ 13 สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ โดยมี นายวิทยา ประเทศ ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมพิธีเปิด เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์ ตามประกาศกฎกระทรวง สหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องมีกรรมการซึ่งมีคุณวุฒิหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด อย่างน้อยสามคน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารและกำกับดูแลสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน  84 คน 67  สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 10 พ.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM