การประชุมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย
        วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการ ชสอ. และคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทการบินไทย จำกัดฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย โดย นางสาวอัญมณี  ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานที่ประชุม  ซึ่งที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ บมจ.การบินไทย โดยจะนำข้อมูลไปพิจารณาถึงแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีต่อไป  ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 05 พ.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM