พิธีเปิดการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meetings หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 1 สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก (เฉพาะสหกรณ์ในสถานประกอบการ)
        วันที่ 31 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meetings หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์”  รุ่นที่ 1 สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก (เฉพาะสหกรณ์ในสถานประกอบการ) โดยมี นายวิทยา ประเทศ ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารและกำกับดูแลสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 56 คน 56 สหกรณ์ 
        ทั้งนี้ ชสอ. ขอขอบคุณวิทยากรจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
วันที่เขียนข่าว : 31 ต.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM