ประชุมคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัดฯ ครั้งที่ 26
        วันที่ 27 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัดฯ ครั้งที่ 26 เพื่อรับทราบความคืบหน้าและพิจารณาแนวทางการประชุมคณะทำงานร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องการชะลอการถือปฏิบัติ วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่มีงบลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยนำข้อสรุปของสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้ บมจ.การบินไทยที่ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 และเชิญผู้บริหารแผนของบริษัทการบินไทยเข้าร่วมชี้แจงผลการดำเนินการกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ต่อไป ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 27 ต.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM