เข้าพบ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้ บมจ. การบินไทย
        วันที่ 11 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.  ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ พร้อมด้วย คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้แทนจาก ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด เข้าพบ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้ บมจ. การบินไทย โดยข้อสรุปในการหารือได้เห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กทม.
วันที่เขียนข่าว : 11 ต.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM