คณะผู้บริหาร ชสอ. ชุดที่ 49 เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ ชสอ.
        วันที่ 7 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร ชสอ. ชุดที่ 49 นำโดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ ชสอ. นำโดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ หลังจากได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ชสอ. ชุดที่ 49 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีฝ่ายจัดการของ ชสอ. นำโดย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ผศ.อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) และ Ms.Eleni V. San Roque CEO สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (ACCU) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี จากนั้นคณะผู้บริหาร ชสอ. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 07 ต.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM