ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
        ชสอ. จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ วันที่ 30 กันยายน 2564 นายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธานกรรมการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการประชุมใหญ่วิสามัญปี 2564 นี้ จะมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ จำนวน 1 คน อยู่ในตำแหน่งตามวาระ 2 ปี กรรมการดำเนินการ จำนวน 9 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการในเขตพื้นที่ จำนวน 8 คน อยู่ในตำแหน่งตามวาระ 2 ปี และกรรมการนอกเขตพื้นที่ จำนวน 1 คน แทนวาระของกรรมการดำเนินการคนเดิมซึ่งมีวาระเหลืออีก 1 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ โดยกำหนดให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง ณ สถานที่จัดหน่วยเลือกตั้งตามเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ที่สหกรณ์ต้นสังกัดตั้งอยู่ ระหว่างเวลา 12.30 – 14.00 น. ทั้ง 8 เขตพื้นที่ ได้แก่
เขตพื้นที่ฯ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ณ ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เขตพื้นที่ฯ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ณ ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เขตพื้นที่ฯ ภาคเหนือ  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด 
เขตพื้นที่ฯ ภาคใต้ ณ ร้อยทอง รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง
เขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
เขตพื้นที่ฯ ภาคกลาง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด 
เขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันออก ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา
เขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันตก ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
ชสอ. ขอขอบคุณผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญฯ ในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
วันที่เขียนข่าว : 30 ก.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM