โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
          ขอเชิญชวนกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีความประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
 
1. ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 5 ทุน
     ผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงในสมัคร และส่งไปยัง ชสอ. ก่อนวันที่ 29 ตุลาคม 2564  << รายละเอียดคลิก >> 
 
2. ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยทั่วไป จำนวน 8 ทุน
     ผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงในสมัคร และส่งไปยัง ชสอ. ก่อนวันที่ 29 ตุลาคม 2564 << รายละเอียดคลิก >>
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 308, 309 และ 311 
วันที่เขียนข่าว : 23 ส.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM