ขยายเวลารับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
[เอกสารแนบ]
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
โทรศัพท์ 0 2564 0928   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1553 0959
** เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ **
** สามารถเรียนออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยได้ **
 
วันที่เขียนข่าว : 20 ส.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM