พิธีเปิดการฝึกอบรมอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting “การสร้างพลังและกำลังใจการทำงานในยุคโควิด – 19”
          วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting “การสร้างพลังและกำลังใจการทำงานในยุคโควิด – 19” พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เสริมสร้างกำลังใจและพลังบวกให้กับบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานการณ์วิกฤตโควิดในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ การดำเนินชีวิตประจำวัน และการทำงานของบุคลากรในองค์กรเป็นอย่างมาก และเพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้สามารถร่วมกันแก้ปัญหา และฝ่าวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกัน
          ชสอ. ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันมีผลกระทบกับการจัดอบรมสัมมนากับสหกรณ์สมาชิก ซึ่งไม่สามารถจัดการอบรมสัมมนาในรูปแบบปกติ และเพื่อให้การบริการทางวิชาการกับสหกรณ์สมาชิกได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง ชสอ. ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้จัดอบรมออนไลน์ในหลักสูตรดังกล่าวให้กับสมาชิกโดยไม่คิดค่าลงทะเบียน
ทั้งนี้ ชสอ. ขอขอบคุณวิทยากร อาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์  ผู้อำนวยการ บริษัท พิศาลโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง จำกัด บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 76 คน 76 สหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 05 ส.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM